V torek, 4.12.2018, ob 14.00 bo srečanje učiteljev vključenih v projekt inovativne pedagogike.

Dnevni red:

1. Predstavitev s srečanja implementacijskih šol v Mariboru,

2. Razno

Nedelja, 02 December 2018 23:02

Uporaba aplikacije Kahoot pri pouku TJA

Napisal
Nedelja, 02 December 2018 13:59

Digitalna pismenost

Napisal

V sredo, 14. novembra 2018, je na Živilski šoli BIC LJ potekal seminar študijskih skupin v živilstvu z naslovom "Digitalna pismenost v živilstvu". Program seminarja je bil sledeč:

1. Digitalna družba potrebuje digitalno pismene državljane. Kakšna je pri tem vloga digitalno kompetentnih državljanov?

2. Izdelava interaktivnih digitalnih vsebin z orodjem H5P, predstavitev z delavnico.

3. E - učilnica motivira in olajšuje poučevanje in učenje?

Seminar je vodila izkušena predavateljica z večletnimi izkušnjami s poučevanjem v poklicnih in strokovnih šolah in sodelavka v mnogih mednarodnih projektih povezanih z digitalno pismenostjo in formativnim spremljanjem, Amela Sambolić Beganović.

V četrtek, 18.10.2018, smo se v okviru "Code weeka" z učitelji, ki sodelujejo v projektu in poučujejo v inovativnem oddelku, udeležili videokonferenčnega srečanja. Mateja Verlič Brunčič se nam je predstavila s temo "Računalniški način razmišljanja in programiranje", Elektro in računalniška šola Velenje in OŠ Bistrica ob Sotli pa sta pripravili in predstavili zanimive primere dobre rabe. Navdušujoče...

Nedelja, 02 December 2018 13:40

Učenje je lahko zabavno

Napisal

DSC 0381V zbornici Živilske šole BIC LJ so nas obiskali kolegi z GVŠ, ki v projektu sodeluje kot razvojna šola. Marjana Mastinšek Šuštar in Nina Rozman sta učiteljem in ostalim strokovnim delavcem podrobneje predstavili sam projekt in nekaj uporabnih aplikacij in primerov dobre rabe za popestritev in obogatitev pouka, ki so jih kolegi na GVŠ že preizkusili. V drugem delu pa so nas naši učitelji presenetili z domiselno predstavitvijo aplikacij, ki so bile uporabljene pri pouku strokovnih predmetov, matematike in pri pouku tujega jezika: Kahoot, Padlet, Edmodo, Quizlet, H5P, Prezi, Votevox, Math Duel.

Nedelja, 02 December 2018 09:50

Gamifikacija pouka

Napisal

DSC 0382V juniju 2018 smo na Živilski šoli BIC LJ gostili Jana Žitnika z Ekonomske šole LJ. Glavna tema našega srečanja je bila t.i. "Gamifikacija pouka" in predstavitev zanimivih aplikacij in spletnih orodij, ki lahko popestrijo pouk in na nek nov, drugačen, inovativen način motivirajo in spodbudijo dijake k sodelovanju in učenju ter jih postavijo v bolj aktivno vlogo: DUOLINGO, KVIZI.SI, TURNITIN, ZOMBIOLOGIA, RETAME.

 

V sklopu sodelovanja z implementacijskimi šolami in na povabilo koordinatorice projekta IP 1:1 na Ekonomski šoli Ptuj ga. Patricije Koler, sva mag. Pika Smogavec in mag. Boštjan Petak izvedla usposabljanje iz področja uporabe računalniških aplikacij pri pouku. Prikazani so bili številni primeri dobre rabe, sodelujoči na usposabljanju pa so tudi osebno preizkusili delovanje in možnosti uporabe aplikacij Kahoot, Socrative, Padlet in Storyboard pri delu v razredu.

IMG 20181127 151957

Četrtek, 29 November 2018 20:45

Izobraževanje Digitalne kompetence in sodobni pouk

Napisal

IMG 1865Digitalne kompetence in sodobni pouk

V petek, 23. 11. 2018, ob 14.30 smo na Gimnaziji Brežice imeli izobraževanje Digitalne kompetence in sodobni pouk.

Predavatelja s Fakultete za naravoslovje in matematiko iz Maribora, dr. Boris Aberšek in dr. Kosta Dolenc, sta se prijazno odzvala povabilu, da predavata za naš učiteljski zbor v okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1. Predavatelja sta bila zelo zanimiva in sta nas vsak na svoj način izzvala k razmisleku o razvijanju digitalnih kompetenc pri nas samih in naših dijakih. Naše sodelovanje sta spodbudila z aplikacijo Mentimeter in smo se počutili kot dijaki.Najprej je dr. Aberšek povzel ključne kompetence 21. stoletja, ki naj bi jih dijaki usvajali, da jih bodo lahko uporabljali še v začetku 22. stoletja. Naše dijake moramo opremiti s konceptom vseživljenjskega učenja ter jih pripraviti na življenje v učeči se družbi. Prav zaradi tega smo današnji učitelji postavljeni pred težavno in odgovorno nalogo. Ob znanju morajo dijaki razviti še niz spretnosti, ki jih bodo v sodobni družbi nujno potrebovali. Te so analitične spretnosti, medosebne spretnosti, zmožnosti udejanjanja, zmožnosti procesiranja informacij, ter zmožnosti spreminjanja/učenja, ki jih je mogoče pri učencih razviti le z inovativnim konceptom poučevanja.

Nato nas je dr. Kosta Dolenc pobližje seznanil z digitalnimi kompetencami. Opozoril nas je, da lahko dijake pritegnemo in njihov odziv dobimo, tudi če digitalno tehnologijo uporabimo le pri delu pedagoške ure (za preverjanje, motivacijo ipd.). Če vzamemo DigComp (okvir, ki ga je pripravila Evropska komisija) so digitalne kompetence razdeljene na  pet področij: informacijska in podatkovna pismenost, komunikacija in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin ter varnost in reševanje problemov. Poudaril je pomen postopnosti oz. da moramo postaviti zelo dobre temelje, da lahko nadgrajujemo znanje. Že pri informacijski pismenosti je ogromno podrobnosti, ki jih je potrebno poznati in upoštevati, zato se jim je treba posvetiti in o njih temeljito premisliti, prav tako pa tudi o varovanju svojih in tujih podatkov in še kaj. Poleg tega se vsa orodja, aplikacije ipd. zelo hitro spreminjajo, zato moramo biti fleksibilni in pripravljeni na nenehno delo in učenje. Saj ta znanja in spretnosti želimo prenesti tudi našim dijakom, mar ne?

Predavateljema najlepša hvala za prijetno in koristno druženje.

Zapisala:

Tea Habinc, koordinatorica razvojne šole

V šolskem letu 2018/19 smo se na GSKŠ Ruše vključili kot implementacijska šola. 

Dogajanje v projektu spremljajte TUKAJ.

logo GSKS

 

Ponedeljek, 26 November 2018 22:48

Svež veter v učilnicah

Napisal

Inovativna Ped DOsgentKot implementacijska šola v projektu Inovativna pedagogika 1:1 smo na Dvojezični osnovni šoli Genterovci dodatno obogatili učenje z uporabo digitalnih tehnologij. Učenci se s tabličnimi računalniki vključujejo v spletne kvize, fotografirajo naravo in ustvarjajo zanimive intervjuje. Sedaj lahko v še večji meri samostojno raziskujejo po spletu, iščejo informacije in tudi sami kaj ustvarijo. 

Ponedeljek, 26 November 2018 22:10

Pogled v delo naše sosede

Napisal

CUC2018

V preteklem tednu smo se učiteljice OŠ Rada Robiča Limbuš v okviru usposabljanja v projektu IUO udeležile 20. mednarodne konference CUC 2018 v Šibeniku. V treh dneh smo se udeležile številnih delavnic, predstavitev in predavanj, na katerih smo videle številne dobre primere uporabe različnih orodij pri pouku, na delavnicah pa smo nekatera tudi preizkusile. Ker smo učiteljice s treh različnih področij, smo se udeleževale različnih delavnic in predstavitev, nato pa smo si predale slišano in videno ter se pogovarjale, kaj je uporabno za naše delo in kako bi lahko kaj od predstavljenega smiselno vključile v delo naše šole.

Spoznale smo, da v mnogih hrvaških šolah izvajajo njihov projekt e-šole in so pri tem uspešni. Tudi njihov cilj je usposobiti mlade, da bi usvojili digitalne kompetence in bili tako opremeljeni z znanjem za delo v prihodnosti. Tako kot mi se ukvarjajo z motivacijo mladih in spodbujanjem, da bi tehnologijo, ki jo imajo v rokah, znali uporabljati tudi v različne učne namene. Vsekakor smo na konferenci dobile nove ideje, ki jih bomo predstavile tudi učiteljem na naši šoli.

Konferenca CUC 2018 je bila res dobro organizirana, počutile smo se dobrodošle in na vsakem koraku se je čutila pozitivna energija. Kako da ne, saj je konferenca potekala ob morju:), čeprav je pot na morje potekala v pravi snežni pravljici:).

 

Sreda, 28 November 2018 10:41

CUC konferenca

Napisal

CUC 2018 ekipaVodstvo projekta skupaj z nekaterimi ravnatelji in učitelji v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT, se je udeležilo CUC konference v Šibeniku, ki jo organizira CARNet. Hrvaška akademska in raziskovalna mreža - CARNet je nastala leta 1991 kot projekt Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške. Osnovna naloga CARnet-a je pospeševanje napredka, tako individualnega kot tudi družbe v celoti s pomočjo novih informacijskih tehnologij s posebnim poudarkom na šolskem segmentu. Carnet že 25 let organizira največjo znanstveno/strokovno konferenco s področja sodobnega izobraževanja povezanega z IKT tehnologijo na Hrvaškem.Več o samem dogajanju na konferenci pa je dosegljivo na spletni strani konference https://cuc.carnet.hr/2018/.

Andrej