Monika Hadalin

Monika Hadalin

V sredo 28. novembra je bilo za učitelje implementacijske srednje šole za strojništvo v Škofji Loki, organizirano izobraževanje o spletni učilnici Moodle in portalu SIO.

Učitelji so si uredili dostop do portala SIO, pregledali spletno stran Inovativna pedagogika 1:1 ter videli možne načine dela z učenci v spletnih učilnicah.

Izobraževanje je organizirala razvojna šola Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra iz Kamnika.