Natasa Gavez

Natasa Gavez

Ponedeljek, 07 Januar 2019 13:24

Popestritev pouka strokovnih predmetov

Uporaba aplikacije H5P pri pouku predmeta "Osnove živilstva" - igra spomin na temo Lastnosti živilske embalaže.

Na Živilski šoli BIC Ljubljana so ure pri predmetu "Tehnološki postopki v mesarstvu" nadvse zanimive. Dijaki se učijo s pomočjo aplikacije H5P, v kombinaciji z učnimi listi in e-učbeniki, za utrjevanje snovi pa se uporablja aplikacija Kahoot. Z uporabo interaktivnega videa dijaki spoznavajo strokovno terminologijo v angleškem jeziku. Zelo domisleno in inovativno.

Ponedeljek, 07 Januar 2019 12:29

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

V četrtek, 3.1.2019, je na Živilski šoli BIC Ljubljana, potekalo 3. srečanje učiteljev, vključenih v projekt.

Dnevni red:

1. Pregled aktivnosti v preteklem mesecu.

2. Predstavitev uporabe aplikacije H5P pri pouku strokovnih predmetov (Eva Grohar Gros).

3. Razno. 

 

Četrtek, 20 December 2018 14:45

Pouk strokovnih predmetov nekoliko drugače

Pouk strokovnih predmetov nekoliko drugače.

Uporaba aplikacije Kahoot pri pouku strokovnega predmeta - TŽP - Temelji prehrane in živilstva za utrjevanje snovi in pri predmetu OBTH - Osnove biotehnologije s prehrano, kjer so za ponavljanje snovi uporabili križanko v Google dokumentih, do katere so dijaki dostopali s QR kodo.

 

 

 

 

Četrtek, 20 December 2018 14:31

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

V četrtek, 13.12.2018, je na Živilski šoli potekal 2. sestanek učiteljev, vključenih v projekt IUO podprta z IKT.

Dnevni red:

1. Pregled aktivnosti v preteklem mesecu.

2. Načrtovanje aktivnosti v tekočem mesecu.

3. Razno.

Četrtek, 20 December 2018 14:16

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

V četrtek, 22.11.2018, smo imeli na Živilski šoli 1. delovni sestanek učiteljev, ki so vključeni v projekt IUO podprta z IKT.

Dnevni red:

1. Predstavitev projekta.

2. Načrt dela.

3. Razno.

 

 

Nedelja, 02 December 2018 13:59

Digitalna pismenost

V sredo, 14. novembra 2018, je na Živilski šoli BIC LJ potekal seminar študijskih skupin v živilstvu z naslovom "Digitalna pismenost v živilstvu". Program seminarja je bil sledeč:

1. Digitalna družba potrebuje digitalno pismene državljane. Kakšna je pri tem vloga digitalno kompetentnih državljanov?

2. Izdelava interaktivnih digitalnih vsebin z orodjem H5P, predstavitev z delavnico.

3. E - učilnica motivira in olajšuje poučevanje in učenje?

Seminar je vodila izkušena predavateljica z večletnimi izkušnjami s poučevanjem v poklicnih in strokovnih šolah in sodelavka v mnogih mednarodnih projektih povezanih z digitalno pismenostjo in formativnim spremljanjem, Amela Sambolić Beganović.

V četrtek, 18.10.2018, smo se v okviru "Code weeka" z učitelji, ki sodelujejo v projektu in poučujejo v inovativnem oddelku, udeležili videokonferenčnega srečanja. Mateja Verlič Brunčič se nam je predstavila s temo "Računalniški način razmišljanja in programiranje", Elektro in računalniška šola Velenje in OŠ Bistrica ob Sotli pa sta pripravili in predstavili zanimive primere dobre rabe. Navdušujoče...

Nedelja, 02 December 2018 13:40

Učenje je lahko zabavno

DSC 0381V zbornici Živilske šole BIC LJ so nas obiskali kolegi z GVŠ, ki v projektu sodeluje kot razvojna šola. Marjana Mastinšek Šuštar in Nina Rozman sta učiteljem in ostalim strokovnim delavcem podrobneje predstavili sam projekt in nekaj uporabnih aplikacij in primerov dobre rabe za popestritev in obogatitev pouka, ki so jih kolegi na GVŠ že preizkusili. V drugem delu pa so nas naši učitelji presenetili z domiselno predstavitvijo aplikacij, ki so bile uporabljene pri pouku strokovnih predmetov, matematike in pri pouku tujega jezika: Kahoot, Padlet, Edmodo, Quizlet, H5P, Prezi, Votevox, Math Duel.

Nedelja, 02 December 2018 09:50

Gamifikacija pouka

DSC 0382V juniju 2018 smo na Živilski šoli BIC LJ gostili Jana Žitnika z Ekonomske šole LJ. Glavna tema našega srečanja je bila t.i. "Gamifikacija pouka" in predstavitev zanimivih aplikacij in spletnih orodij, ki lahko popestrijo pouk in na nek nov, drugačen, inovativen način motivirajo in spodbudijo dijake k sodelovanju in učenju ter jih postavijo v bolj aktivno vlogo: DUOLINGO, KVIZI.SI, TURNITIN, ZOMBIOLOGIA, RETAME.