Bernardka Radej

Bernardka Radej

Koordinator ŠgAMS

Dijaki inovativnega oddelka 1. letnika ŠgAMS so v treh učnih urah pri pouku geografije samostojno pripravljali predstavitve tipov reliefa v GoogleDocs, kjer so si jasno razdelili naloge za skupinsko delo:

  • zapisovalec (izpiše temeljne podatke, razloge pojmov, opise in primere):
  • oblikovalec - tehnična podpora (izbere orodje in ga uporabi, vsebino ustrezno oblikuje, odda nalogo v spletno učilnico)
  • iskalec foto/video materiala (ustrezen foto in video material, preveri delovanje, naloži posnetke, poskrbi za zvok)
  • vsebinski urednik (preveri točnost podatkov, odloči, kaj so uvrščeno v predstavitev, koordinira delo)
  • poročevalec (pred razredom predstavi delo skupine in njihov izdelek)

V prvi učni uri so dijaki zbrali material za svojo temo, v drugi so pripravili predstavitev in jo preizkusili znotraj skupine, v tretji učni uri pa so svoj izdelek predstavili sošolcem (in dokument tudi delili z njimi).

Skupinsko delo je bilo izredno aktivno, saj je vsakdo imel svojo nalogo. Samoiniciativno so dijaki za ponovitev snovi pripravili vprašanja v Kahoot-u (aplikaciji, ki jo že poznajo in jo s pridom uporabljajo).

img002 thumb        img001 thumb

Dijaki 1.c so dobili tablice

Dijaki 1.c Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška so v torek, 14. 11. 2017 prejeli tablične računalnike, ki jih bodo v prihodnjih štirih letih uporabljali pri šolskem in obšolskem delu na gimnaziji.

IMG 0708 thumb

 

Po uvodnem spoznavanju z opremo in aplikacijami, so se dijaki naučili deliti in urejati skupne dokumente, uporabljati aplikacije za različna predmetna področja, spoznvali različne gradnike v spletni učinlici in se preko delavnic učili pravilnega citiranja in navajanja virov in literature.

 

IMG 0711 thumb

V sklopu tridnevnega izobraževanja so dijaki začeli izdelovali tudi projektno nalogo za Dan človekovih pravic. Dijaki so izbrali svojo skupino ter si ob izbrali svojo nalogo v projektno sodelovalnem delu: snemalec, napovedovalec in igralec, producent (vsebina in besedilo), režiser (urejanje posnetka in montaža). Dijaki morajo do decembra pripraviti kratek (do 3 minutni) film na temo Ne mečimo hrane stran. Tematsko so dijaki razdeljeni v tri večje skupine, kjer se ukvarajajo z raziskovanjem šolske situacije (v razredih in na hodnikih), proučujejo situacijo v šolski jedilnici v času glavnih obrokov in domačo situacijo. Prikazati morajo trenutno stanje (dobre in slabe primere) ter nakazti možne rešitve slabih primerov.

IMG 0712 thumb