Implementacijske šole

Implementacijske šole (29)

Petek, 18 Januar 2019 13:20

Izobraževanje

Napisal

V ponedeljek, 21. 1. 2019, bomo na šoli izvedli delavnico z iPedi.

Ponedeljek, 14 Januar 2019 10:51

Drugo delavno srečanje z razvojno šolo

Napisal

V četrtek, 17. 1. 2019, se bo manjša skupina učiteljev udeležila delavnega srečanja z razvojno šolo STŠ ŠC Kranj.

Ponedeljek, 14 Januar 2019 10:42

Formativno spremljanje

Napisal

V začetku meseca decembra nam je sodelavka predstavila uro formativnega spremljanja pouka pri pouku angleščine (smo tudi vključeni v projekt). Učenci so delali z tablicami v programu KAHOOT.

Ponedeljek, 07 Januar 2019 13:24

Popestritev pouka strokovnih predmetov

Napisal

Uporaba aplikacije H5P pri pouku predmeta "Osnove živilstva" - igra spomin na temo Lastnosti živilske embalaže.

Na Živilski šoli BIC Ljubljana so ure pri predmetu "Tehnološki postopki v mesarstvu" nadvse zanimive. Dijaki se učijo s pomočjo aplikacije H5P, v kombinaciji z učnimi listi in e-učbeniki, za utrjevanje snovi pa se uporablja aplikacija Kahoot. Z uporabo interaktivnega videa dijaki spoznavajo strokovno terminologijo v angleškem jeziku. Zelo domisleno in inovativno.

Ponedeljek, 07 Januar 2019 12:29

Sestanek učiteljev vključenih v projekt

Napisal

V četrtek, 3.1.2019, je na Živilski šoli BIC Ljubljana, potekalo 3. srečanje učiteljev, vključenih v projekt.

Dnevni red:

1. Pregled aktivnosti v preteklem mesecu.

2. Predstavitev uporabe aplikacije H5P pri pouku strokovnih predmetov (Eva Grohar Gros).

3. Razno. 

 

V petek, 14. decembra, smo se odzvali povabilu OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Ogledali smo si domiselno in enkratno izvedeno  prireditev, ki so jo pripravili učenci in njihovi učitelji. Srečali smo celo babico Zimo in škrata iz rudnika Sitarjevec. Manjkal ni niti Božiček, ki so mu dijaki pomagali pri darilih.

Četrtek, 20 December 2018 22:08

Izobraževanje na temo Office 365

Napisal

V sredo, 12. 11. 2018, smo se člani šolskega tima Inovativna učna okolja, podprta z IKT Osnovne šole Šenčur udeležili prvega dela seminarja na temo Office 365.

V torek, 4. 12. 2018, sem kot koordinatorica predstavila projekt svojim sodelavcem. Opisala sem cilje projekta in načrt dela v projektu za šolsko leto 2018/2019. Nakazala sem tudi smernice za naslednje dve leti. Poudarila sem, da bomo člani šolskega tima predstavili izobraževalne vsebine s področja IKT tudi ostalim sodelavcem.

Četrtek, 20 December 2018 14:45

Pouk strokovnih predmetov nekoliko drugače

Napisal

Pouk strokovnih predmetov nekoliko drugače.

Uporaba aplikacije Kahoot pri pouku strokovnega predmeta - TŽP - Temelji prehrane in živilstva za utrjevanje snovi in pri predmetu OBTH - Osnove biotehnologije s prehrano, kjer so za ponavljanje snovi uporabili križanko v Google dokumentih, do katere so dijaki dostopali s QR kodo.

 

 

 

 

stran 1 od 3