Razvojne šole

Razvojne šole (44)

Predavanje 15.1.2018 A. Flogie 4V ponedeljek, 15. 1. 2018, je našo šolo obiskal vodja projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT dr. Andrej Flogie in izvedel predavanje z naslovom Izobraževanje 4.0, v katerem je predstavil svoj pogled na postavitev celotnega projekta v razvojni kontekst sodobnega izobraževalnega sistema.

Preberite več ...

IMG 3453IMG 3453IMG 3453

V okviru promocijskih aktivnosti SŠSB za popularizacijo strokovnih programov ekonomski tehnik in trgovec med osnovnošolci, smo medse povabili učence okoliških osnovnih šol. Pripravili smo kratko predstavitev življenja in dela na šoli, s posebnim poudarkom na razvoju podjetniške kompetence in uporabe IKT na poslovnem področju. V ta namen smo jih povabili k sodelovanju v posebej pripravljenem kvizu na temo poznavanja področja podjetnosti in podjetništva, ki je temeljil na uporabi spletne aplikacije KAHOOT. Odziv, ki smo ga doživeli je bil več kot presenetljiv. Učenci so bili namreč navdušeni nad možnostjo aktivnega sodelovanja na dogodku, hkrati pa so lahko preverili poznavanje navedenega področja. 

 

Torek, 19 December 2017 20:59

Uporaba aplikaciji pri pouku

Napisal

Pri pouku angleškega jezika in določenih strokovnih predmetov 20171204 12411220171204 12411220171204 124112smo začeli z uporabo aplikaciji na telefonih. Prve izkušnje in odzivi so spodbudni, dijaki in učitelji so navdušeni. 

AAA 3283

V sredo, 20. 12. 2017, smo z učenci 7. in 8. razreda obiskali Državni zbor RS, kjer sta nas sprejela poslanca Jožef Horvat in Ksenija Kramar Korenjak. Po ogledu znamenite freske v preddverju DZ-ja in Velike dvorane, kjer zasedajo poslanci, smo se pridružili poslancema v sejni sobi, kjer sta se najprej predstavila in govorila o svojem delu. V nadaljevanju smo izvedli interaktivno glasovanje z aplikacijo Socrative, preberi več

 

Torek, 07 November 2017 09:11

razdelitev tablic na BIC Ljubljana

Napisal

Na Gimnaziji in veterinarski šoli, Biotheniškega izobraževalnega centra Ljubljana, smo v 1. A razredu razdelili tablične računalnike in skupaj nastavili začetne nastavitve. Sedaj smo pripravljeni na drugačne oblike dela pri pouku. 

Ponedeljek, 04 December 2017 12:47

Spoznavanje novih tablic v razredu na ŠC STŠ Kranj

Napisal

20171129 175913

Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica smo v torek, 28. novembra 2017, izvedli izobraževanje za učitelje za didaktično rabo aplikacij. Preberi več...

Sreda, 29 November 2017 12:09

Primeri dobre rabe na OŠ Hruševec Šentjur

Napisal

24. 10. 2017, smo imeli na Osnovni šoli Hruševec delovno srečanje zaposlenih, kjer smo si ogledali primere dobre prakse sodelavcev. 

Dijaki inovativnega oddelka 1. letnika ŠgAMS so v treh učnih urah pri pouku geografije samostojno pripravljali predstavitve tipov reliefa v GoogleDocs, kjer so si jasno razdelili naloge za skupinsko delo:

  • zapisovalec (izpiše temeljne podatke, razloge pojmov, opise in primere):
  • oblikovalec - tehnična podpora (izbere orodje in ga uporabi, vsebino ustrezno oblikuje, odda nalogo v spletno učilnico)
  • iskalec foto/video materiala (ustrezen foto in video material, preveri delovanje, naloži posnetke, poskrbi za zvok)
  • vsebinski urednik (preveri točnost podatkov, odloči, kaj so uvrščeno v predstavitev, koordinira delo)
  • poročevalec (pred razredom predstavi delo skupine in njihov izdelek)

V prvi učni uri so dijaki zbrali material za svojo temo, v drugi so pripravili predstavitev in jo preizkusili znotraj skupine, v tretji učni uri pa so svoj izdelek predstavili sošolcem (in dokument tudi delili z njimi).

Skupinsko delo je bilo izredno aktivno, saj je vsakdo imel svojo nalogo. Samoiniciativno so dijaki za ponovitev snovi pripravili vprašanja v Kahoot-u (aplikaciji, ki jo že poznajo in jo s pridom uporabljajo).

img002 thumb        img001 thumb

20171121 121614Skupaj z dijaki 1. letnika programa računalniški tehnik smo tablice ASUS ZENPAD 10˝ z operacijskim sistemom Android 7.0 odpakirali, vklopili, nastavli začetne nastavitve kot so nastavitev jezika vmesnika, priklop na WiFi omrežje Eduroam, ....Ure je bilo konec kot bi mignil, dijake in dijakinje pa v naslednjih dneh že čaka zanimivo in inovativno preverjanje znanja s pomočjo tablic in oblačne rešitve Google Obrazci.