Razvojne šole

Razvojne šole (46)

V ponedeljek, 14. 1. 2019, je učiteljica fizike, Božica Antolin, v 9. razredu izvedla odprto učno uro za učitelje naše šole na temo vzporedne vezave virov in porabnikov toka in napetosti. Po uvodni motivaciji so se učenci z reševanjem kviza v aplikaciji Kahoot razvrstili v skupine. Preden so začeli delo v skupinah, so skupaj oblikovali kriterije uspešnosti. S pomočjo fizikalnih apletov so simulirali delovanje vzporedne vezave in opravili simulacijo meritev napetosti in toka. Z aplikacijo Random Name Picker so določili, katera skupina učencev bo na podlagi kriterijev uspešnosti podala povratno informacijo tisti skupini učencev, ki je predstavila svoje delo. Ocenjujemo, da so bile uporabljene aplikacije pri obravnavani temi smiselne in so obogatile pouk, hkrati pa omogočile večjo nazornost obravnavane snovi. Učenci so bili aktivni, med seboj so sodelovali ter bili drug drugemu vir učenja. Ura je bila dinamična in zanimiva.

AAA 9011AAA 9004AAA 9015

IMG 1874Srečanje implementacijske šole Ekonomske in trgovske šole Brežice z razvojno šolo Gimnazijo Brežice

V torek, 27. 11. 2018 sva se sestali koordinatorici obeh šol ter pogovorili o trenutnem stanju, željah in potrebah implementacijske šole ter naredili načrt za naše naslednje srečanje.

Na podlagi le-tega smo se v sredo, 5. 12. 2018 sestali v računalniški učilnici Gimnazije Brežice. Ravnatelj Uroš Škof, profesorica geografije Ema Maček in moja malenkost smo pričakali šolski razvojni tim Ekonomske in trgovske šole Brežice. Ob 13. 30 smo pričeli naše delovno srečanje.

Na obeh šolah je bilo v okviru projekta SIO 2020 nedavno postavljeno brezžično omrežje. Vsi smo ga zelo veseli in ga želimo uporabljati.

Tako je bil eden od poglavitnih namenov srečanja AAI prijava, spoznavanje storitev v ArnesAAI, da jih bomo v prihodnje lahko uporabljali. Nato so se vse udeleženke prijavile tudi v spletno učilnico E-SKUPNOST z ustreznim ključem in smo pogledali, kako spremeniti svoje profile.

Drugi del srečanja je bil namenjen uporabi Padlet aplikacije, saj so udeleženke na steno zapisale, katere aplikacije so doslej uporabljale pri pouku. Hitro ugotovimo, da lahko izboljšamo učinkovitost pouka z uporabo določenih aplikacij, a jih ne poznamo oz. jih še nismo preizkusili. Zato smo se lotile priprave oz. izdelave lastne stene v Padletu. Bilo je zelo ustvarjalno in smo bile presenečene, kako hitro čas beži. Ura in pol je minila prehitro.

Zato se bomo še dobili in skupaj še kaj ustvarjalnega naredili.

Hvala udeleženkam za prijetne urice in se že veselim prihodnjega delovnega srečanja.

                                                  

 

V sklopu sodelovanja z implementacijskimi šolami in na povabilo koordinatorice projekta IP 1:1 na Ekonomski šoli Ptuj ga. Patricije Koler, sva mag. Pika Smogavec in mag. Boštjan Petak izvedla usposabljanje iz področja uporabe računalniških aplikacij pri pouku. Prikazani so bili številni primeri dobre rabe, sodelujoči na usposabljanju pa so tudi osebno preizkusili delovanje in možnosti uporabe aplikacij Kahoot, Socrative, Padlet in Storyboard pri delu v razredu.

IMG 20181127 151957

Četrtek, 29 November 2018 20:45

Izobraževanje Digitalne kompetence in sodobni pouk

Napisal

IMG 1865Digitalne kompetence in sodobni pouk

V petek, 23. 11. 2018, ob 14.30 smo na Gimnaziji Brežice imeli izobraževanje Digitalne kompetence in sodobni pouk.

Predavatelja s Fakultete za naravoslovje in matematiko iz Maribora, dr. Boris Aberšek in dr. Kosta Dolenc, sta se prijazno odzvala povabilu, da predavata za naš učiteljski zbor v okviru projekta Inovativna pedagogika 1:1. Predavatelja sta bila zelo zanimiva in sta nas vsak na svoj način izzvala k razmisleku o razvijanju digitalnih kompetenc pri nas samih in naših dijakih. Naše sodelovanje sta spodbudila z aplikacijo Mentimeter in smo se počutili kot dijaki.Najprej je dr. Aberšek povzel ključne kompetence 21. stoletja, ki naj bi jih dijaki usvajali, da jih bodo lahko uporabljali še v začetku 22. stoletja. Naše dijake moramo opremiti s konceptom vseživljenjskega učenja ter jih pripraviti na življenje v učeči se družbi. Prav zaradi tega smo današnji učitelji postavljeni pred težavno in odgovorno nalogo. Ob znanju morajo dijaki razviti še niz spretnosti, ki jih bodo v sodobni družbi nujno potrebovali. Te so analitične spretnosti, medosebne spretnosti, zmožnosti udejanjanja, zmožnosti procesiranja informacij, ter zmožnosti spreminjanja/učenja, ki jih je mogoče pri učencih razviti le z inovativnim konceptom poučevanja.

Nato nas je dr. Kosta Dolenc pobližje seznanil z digitalnimi kompetencami. Opozoril nas je, da lahko dijake pritegnemo in njihov odziv dobimo, tudi če digitalno tehnologijo uporabimo le pri delu pedagoške ure (za preverjanje, motivacijo ipd.). Če vzamemo DigComp (okvir, ki ga je pripravila Evropska komisija) so digitalne kompetence razdeljene na  pet področij: informacijska in podatkovna pismenost, komunikacija in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin ter varnost in reševanje problemov. Poudaril je pomen postopnosti oz. da moramo postaviti zelo dobre temelje, da lahko nadgrajujemo znanje. Že pri informacijski pismenosti je ogromno podrobnosti, ki jih je potrebno poznati in upoštevati, zato se jim je treba posvetiti in o njih temeljito premisliti, prav tako pa tudi o varovanju svojih in tujih podatkov in še kaj. Poleg tega se vsa orodja, aplikacije ipd. zelo hitro spreminjajo, zato moramo biti fleksibilni in pripravljeni na nenehno delo in učenje. Saj ta znanja in spretnosti želimo prenesti tudi našim dijakom, mar ne?

Predavateljema najlepša hvala za prijetno in koristno druženje.

Zapisala:

Tea Habinc, koordinatorica razvojne šole

V petek, 26. 10. 2018, je na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potekalo delovno srečanje ravnateljev in koordinatorjev razvojnih šol. Po začetnem pozdravu ravnateljice, ob interaktivnem ekranu, ki je nova pridobitev naše šole in kjer obiskovalce pozdravlja Lovrobot, so si udeleženci ogledali sodobno opremljeno učilnico matematike, ki omogoča raznovrstno delo učencev pri pouku.  Po skupnem uvodu na temo vesolje, v sklopu katerega smo spoznavali najnovejše aktivnosti na področju raziskovanja vesolja, je sledilo medpredmetno delo po skupinah. Učenci so v štirih delavnicah predstavili pridobljene digitalne kompetence. Po predstavitvi je sledila skupna refleksija, v kateri so sodelovali tako učenci kot obiskovalci. Pester in dinamičen dan se je zaključil z delovnim srečanjem ravnateljev in koordinatorjev.

AAA 7808               AAA 7832                  AAA 7817 

 

Četrtek, 01 November 2018 15:58

Srečanje SŠSB z implementacijskimi šolami

Napisal

Dne 25.10.2018 smo v skladu z načrtom dela na projektu za šolsko leto 2018/2019, na SŠSB izvedli skupno srečanje z dodeljenimi implementacijskim šolami. Srečanja so se udeležili predstavniki vseh treh šol, člani razvojne skupine SŠSB pa smo jim predstavili potek dela v okviru projekta ter primere uporabe sodobne IKT po posameznih predmetnih področjih pri pouku. Preberi več ...

IMG 9628

V novem šolskem letu imamo na OŠ Črna na Koroškem za potrebe pouka 23 novih tabličnih računalnikov Apple. Tako bomo še lažje šli v korak s časom, uvajali nove načine poučevanja, pouk naredili kakovostnejši ter zanimivejši.

 

 

smartphones and tablets

Če smo bili lansko šolsko leto v projektu Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1 nekaki vajenci, ki se jim še pritičejo neumna vprašanja in debeli pogledi, se s to jesenjo začenja zares. Hudo resno je bilo zato tudi naše prvo srečanje, ko so se nam pridružili še profesorji novinci, vodja projekta pa nas je popeljala skozi pregled dejavnosti, že osvojenih in tistih, ki na nas prežijo. Malo smo prikimavali, malo vzdihovali, a ker so tudi novinci že pred poletjem dobili ustrezna navodila, namige in dregljaje, je resnost kmalu postala ustvarjalna.
Prvi A je zdaj tisti razred, njegovi učitelji pa simpatičen preplet IKT praktikov, mojstrov, ustvarjalcev, priložnostnih skeptikov in cicibančkov. V nekaj očeh je bliskal žar novih priložnosti, spet v drugih meglica skrbi. A ko smo začeli govoriti o tem in onem, je bilo jasno, da vsi naletimo na podobne težave, in ko jih nekdo ukroti, izpili in nato preusmeri v uporabo ali pozabo, je prav ta najboljši svetovalec drugim. In se je začela spletati še mreža medsebojne pomoči, ki bo zagotovo osmišljena tudi na medsebojnih hospitacijah, za katere smo se dogovorili. Poleg tega pa pogledali še v prihodnost – kaj so v njej naloge učiteljev, kaj šole, kaj celotnega projekta, pokukali v mrežni plan in ohrabrili ter z nasveti opremili tiste, ki se v njem počutijo izgubljeno, se dogovorili za nova srečanja in izobraževanja, razpravljali o udeležbi na različnih konferencah, na katere smo prejeli povabila, ter poskušali poiskati najprimernejše mesto za tablice, našo veliko projektno pridobitev lanskega leta.Kar krepak zalogaj bo vse skupaj, a še najbolj zato, ker smo ljudje pač tako naravnani, da nam vse novo slišano nalaga nove dvome in naloge, a še pomislimo ne, da veliko vsega tega že poznamo in počnemo, le pakiranje je nekoliko drugačno. Tokrat pač v IKT škatlah, tablicah in telefončkih. Več si preberite na GSŠRM Kamnik

Četrtek, 05 Julij 2018 21:44

KOMPETENCE, KAJ JE ŽE TO?

Napisal

V projektu Inovativna učna okolja, podprta z IKT - Inovativna pedagogika 1:1 se za nas zaključuje obdobje vajeništva, z jesenjo namreč začnemo zares. To pomeni, da bomo vse, kar smo v letošnjem šolskem letu bolj kot ne ovohavali, s čimer smo eksperimentirali, se hecali in na svoj način rastli, uporabili tudi pri »resnem delu«. Pionirski razred smo že izbrali, vemo, kdo so učitelji, ki bodo v njem smiselno uporabljali IKT naprave, se udeleževali usposabljanj na šoli in drugod, predstavljali primere dobrih praks, sodelovali v e-skupnostih in usposabljanju na daljavo, medsebojno hospitirali, raziskovali didaktične e-storitve ter o vsem tem letno poročali. Zdaj so na vrsti izvedbeni načrti in letne priprave, ki bodo upoštevale razvijanje ključnih kompetenc, zato je bilo delovno srečanje v torek, 3. julija, zelo dobrodošlo. Še posebej, ker nas je znova obiskala »gurujka« Maja Vičič Krabonja in nas na dostopen in zanjo značilen dinamičen način popeljala v svet osveževanja vsebine in pomena kompetenc. Seveda ni šlo brez uporabe IKT in Maja nam je s tem nevsiljivo popestrila torkovo dopoldne, »ko moraš sedeti na izobraževanju«. Občasno smo se igrali s kahootom ter padletom in tako še občutili nismo, da resno odgovarjamo na vprašanja. Ko se je sodelavki posrečilo zmesti celoten sistem, da je skorajda nastal Siddhartin Eboran, pa smo bili igrivo klepetavi, nič manj kot naši dijaki. In to je to J Smiselno uporabiš robotka in življenje postane majhna zabava, ki te nehote veliko nauči.Razvijanje Kompetenc je, kot navajajo nosilci projekta - eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT. In mi, ki smo njegov del. Kako ga bomo izrabili in osmislili, bo pokazal čas, zagotovo pa se bomo vsi spopadali z izzivi za osvajanje kompetenc, ki tvorijo povezavo med ozkim znanjem in sodobno družbo 21. stoletja. Pa srečno IKT Kekec! Več na povezavi

IMG 4282

AAA 6723Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica smo v ponedeljek, 2. 7. 2018, organizirali prvo srečanje z implementacijskimi šolami. Člani šolskega razvojnega tima smo po uvodnem pozdravu ravnateljice, mag. Terezije Zamuda, članom implementacijskih šol predstavili pomen smiselne rabe digitalne tehnologije v vzgojno-izobraževalnem procesu. Prikazali smo jim, kaj smo v tem šolskem letu na naši  šoli izvajali v okviru projekta. Skozi celotno srečanje, ki je potekalo v duhu pogleda v prihodnost in izzivov, s katerimi se šole soočajo, je bilo čutiti ustvarjalno energijo in inovativno razmišljanje. Ob koncu so člani implementacijskih šol izrazili zadovoljstvo s predstavljenimi temami in povedali, da se veselijo nadaljnjega sodelovanja z nami.

stran 1 od 4