Vipava 18 10 2018

V četrtek, 18.10., smo se na Škofijski gimnaziji Vipava srečali učitelji, ki sodelujemo v projektu Inovativna učna okolja iz Škofijske klasične gimnazije Ljubljana, Škofijske gimnazije Vipava in Škofijske gimnazije AMS Maribor.

Kot razvojna šola, smo svojim kolegom pripravili 4 urno izobraževanje za uporabo Moodla in spletnih učilnic pri delu v razredu, z dijaki na daljavo ter tudi pri načrtovanju dela z učiteljskim zborom. Usposabljanje smo razdelili na dva večja dela: v prvem smo se seznanili z nameni in načini uporabe spletne učilnice ter spoznali nekaj temeljnih gradnikov (izbira/možnost, vprašalnik, poročilo(analiza) ter delo v spletnih učilnicah za dijake, ki se izobražujejo na daljavo. V drugem delu pa smo s praktičnimi vajami preizkusili uporabo foruma in spletnega mesta Moja anketa.si.

Vsi udeleženci so pokazali veliko zagnanosti za delo in odkrivanje smiselnosti rabe spletnih učilnic, veliko je bilo vprašanj in primerov ter idej za deljenje vsebine in načinov dela. Skupaj smo ugotavljali, kako si je temeljno najprej odgovoriti na vprašanje, zakaj bi spletno učilnico sploh uporabljali in šele nato razmišljati o vsebini. Uporaba nam daje veliko možnosti tudi formativnega spremljanja, ki je del našega pedagoškega dela in posamezni gradniki Moodla nam preglednost in sledljivost takšnega dela lahko precej olajšajo.

Ob zaključku smo načrtovali še naše prihodnje skupno usposabljanje, ki bo zajemalo spoznavanje in delo v oblačnih sistemih ter uporabo Offica 365+ v razredu in zbornici.

Izobraževanje smo v Vipavi izvedli učitelji ŠgAMS: Mirko Đukić, Nikola Bistrović, Barbara Babšek in Bernardka Radej.

IMG 1943

V novem šolskem letu imamo na OŠ Črna na Koroškem za potrebe pouka 23 novih tabličnih računalnikov Apple. Tako bomo še lažje šli v korak s časom, uvajali nove načine poučevanja, pouk naredili kakovostnejši ter zanimivejši.

 

 

smartphones and tablets

Če smo bili lansko šolsko leto v projektu Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1 nekaki vajenci, ki se jim še pritičejo neumna vprašanja in debeli pogledi, se s to jesenjo začenja zares. Hudo resno je bilo zato tudi naše prvo srečanje, ko so se nam pridružili še profesorji novinci, vodja projekta pa nas je popeljala skozi pregled dejavnosti, že osvojenih in tistih, ki na nas prežijo. Malo smo prikimavali, malo vzdihovali, a ker so tudi novinci že pred poletjem dobili ustrezna navodila, namige in dregljaje, je resnost kmalu postala ustvarjalna.
Prvi A je zdaj tisti razred, njegovi učitelji pa simpatičen preplet IKT praktikov, mojstrov, ustvarjalcev, priložnostnih skeptikov in cicibančkov. V nekaj očeh je bliskal žar novih priložnosti, spet v drugih meglica skrbi. A ko smo začeli govoriti o tem in onem, je bilo jasno, da vsi naletimo na podobne težave, in ko jih nekdo ukroti, izpili in nato preusmeri v uporabo ali pozabo, je prav ta najboljši svetovalec drugim. In se je začela spletati še mreža medsebojne pomoči, ki bo zagotovo osmišljena tudi na medsebojnih hospitacijah, za katere smo se dogovorili. Poleg tega pa pogledali še v prihodnost – kaj so v njej naloge učiteljev, kaj šole, kaj celotnega projekta, pokukali v mrežni plan in ohrabrili ter z nasveti opremili tiste, ki se v njem počutijo izgubljeno, se dogovorili za nova srečanja in izobraževanja, razpravljali o udeležbi na različnih konferencah, na katere smo prejeli povabila, ter poskušali poiskati najprimernejše mesto za tablice, našo veliko projektno pridobitev lanskega leta.Kar krepak zalogaj bo vse skupaj, a še najbolj zato, ker smo ljudje pač tako naravnani, da nam vse novo slišano nalaga nove dvome in naloge, a še pomislimo ne, da veliko vsega tega že poznamo in počnemo, le pakiranje je nekoliko drugačno. Tokrat pač v IKT škatlah, tablicah in telefončkih. Več si preberite na GSŠRM Kamnik

Četrtek, 05 Julij 2018 21:44

KOMPETENCE, KAJ JE ŽE TO?

Napisal

V projektu Inovativna učna okolja, podprta z IKT - Inovativna pedagogika 1:1 se za nas zaključuje obdobje vajeništva, z jesenjo namreč začnemo zares. To pomeni, da bomo vse, kar smo v letošnjem šolskem letu bolj kot ne ovohavali, s čimer smo eksperimentirali, se hecali in na svoj način rastli, uporabili tudi pri »resnem delu«. Pionirski razred smo že izbrali, vemo, kdo so učitelji, ki bodo v njem smiselno uporabljali IKT naprave, se udeleževali usposabljanj na šoli in drugod, predstavljali primere dobrih praks, sodelovali v e-skupnostih in usposabljanju na daljavo, medsebojno hospitirali, raziskovali didaktične e-storitve ter o vsem tem letno poročali. Zdaj so na vrsti izvedbeni načrti in letne priprave, ki bodo upoštevale razvijanje ključnih kompetenc, zato je bilo delovno srečanje v torek, 3. julija, zelo dobrodošlo. Še posebej, ker nas je znova obiskala »gurujka« Maja Vičič Krabonja in nas na dostopen in zanjo značilen dinamičen način popeljala v svet osveževanja vsebine in pomena kompetenc. Seveda ni šlo brez uporabe IKT in Maja nam je s tem nevsiljivo popestrila torkovo dopoldne, »ko moraš sedeti na izobraževanju«. Občasno smo se igrali s kahootom ter padletom in tako še občutili nismo, da resno odgovarjamo na vprašanja. Ko se je sodelavki posrečilo zmesti celoten sistem, da je skorajda nastal Siddhartin Eboran, pa smo bili igrivo klepetavi, nič manj kot naši dijaki. In to je to J Smiselno uporabiš robotka in življenje postane majhna zabava, ki te nehote veliko nauči.Razvijanje Kompetenc je, kot navajajo nosilci projekta - eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT. In mi, ki smo njegov del. Kako ga bomo izrabili in osmislili, bo pokazal čas, zagotovo pa se bomo vsi spopadali z izzivi za osvajanje kompetenc, ki tvorijo povezavo med ozkim znanjem in sodobno družbo 21. stoletja. Pa srečno IKT Kekec! Več na povezavi

IMG 4282

AAA 6723Na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica smo v ponedeljek, 2. 7. 2018, organizirali prvo srečanje z implementacijskimi šolami. Člani šolskega razvojnega tima smo po uvodnem pozdravu ravnateljice, mag. Terezije Zamuda, članom implementacijskih šol predstavili pomen smiselne rabe digitalne tehnologije v vzgojno-izobraževalnem procesu. Prikazali smo jim, kaj smo v tem šolskem letu na naši  šoli izvajali v okviru projekta. Skozi celotno srečanje, ki je potekalo v duhu pogleda v prihodnost in izzivov, s katerimi se šole soočajo, je bilo čutiti ustvarjalno energijo in inovativno razmišljanje. Ob koncu so člani implementacijskih šol izrazili zadovoljstvo s predstavljenimi temami in povedali, da se veselijo nadaljnjega sodelovanja z nami.

Ob sklepu šolskega leta, ko so dijaki prevzeli spričevala za tekoče šolsko leto, smo se učitelji že ozirali naprej v šolsko leto 2018/19.

Na rednem mesečnem srečanju samo načrtovali delo v inovativnem oddelku - spregovorili smo o temeljnih kompetencah 21. stoletja, o shemi digitalnih kompetenc in v naše načrtovanje vključili tudi kompetenco podjetnosti, ki jo bomo razvijali v prihodnjih letih v vseh oddelkih naše gimnazije, tudi v inovativnem.

Učiteljem smo predstavili tudi vsebinske utrinke strokovne ekskurzije ravnateljev in koordinatorjev v Szeged in Beograd, kjer smo se udeležili Sejma Nove tehnologije v izobraževanju, ki ga je organiziral British Council.

Vsak učitelj bo do septembra pripravil pisno letno pripravo, v katero bo za svoj predmet vključil elemente ključnih in digitalnih kompetenc ter kompetence podjetnosti, septembra pa bomo na učiteljskih zborih posameznih razredov naredili mrežni plan, kjer bo usklajena uporaba načinov in tehnik dela ter posameznih orodij, ki jih bodo dijaki in učitelji uporabljali pri pouku.

 XT2F5533   XT2F6031

AAA 6472 1

Na naši šoli smo v torek, 19. junija 2018, gostili profesorja s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru dr. Mihaelo Brumen in dr. Tomaža Bratino. Udeležila sta se inovativnih učnih ur v 3. razredu, kjer so učenci spoznavali regrat s pomočjo aplikacij Padlet, Kahoot, Nearpod in QR kod, ter v 8. razredu, kjer so učenci spoznavali pasti neodgovornega obnašanja v svetovnem spletu in pomen zasebnosti pri uporabi mobilnih naprav. Učenci so pri tem uporabili aplikacije Mentimeter, Padlet, Nearpod, Actively Learn in QR kode. Oba gosta sta bila nad inovativnimi in interaktivnimi pristopi navdušena, saj pri svojem delu spoznavata, da taki pristopi v slovenskih osnovnih šolah še niso v celoti uveljavljeni in predstavljajo dobrodošlo osvežitev in novost ter spodbujajo učence k soočanju z jutrišnjimi izzivi že danes. Od njiju smo se poslovili z zavezo, da bomo v prihodnosti še sodelovali. 

Četrtek, 21 Junij 2018 19:22

JE ŠOLA ŽE ZRELA ZA POBEGE?

Napisal

V mislih imam »sobe pobegov« in finska predavatelja, ki sta nam na sejmu Nove tehnologije v izobraževanju (New Technologies in Education) v Beogradu predstavila, kako izkušnje »escape rooma« prenesti v poučevanje. Učenci so pri tem igrivo aktivni, stvar je živa, iz posameznikov zvleče znanja in sposobnosti, ki jih uporabijo skorajda nezavedno, nič le v okviru enega predmeta in naučene snovi, motivirani so, saj se «igrajo«. Pa učitelji? Velja enako – če so motivirani in v sebi še vedno gojijo igrivost, bodo lahko segli po novi dimenziji in skupaj z učenci pobegnili iz okamnele šolskosti. Seveda pa priprava ni enostavno in je treba imeti kar nekaj naprednega poznavanja IKT.

Obisk sejma je bil del strokovnega popotovanja v okviru projekta Inovativna učna okolja, podprta z IKT, program pa natrpan z odkrivanji novih obzorij in številnimi podatki, kot se za nove tehnologije tudi pričakuje. Razvoj resnično poteka z neverjetno hitrostjo, to je tehnološka realnost in šole oz. izobraževalni sistemi ne morejo preživeti, če mu ne sledijo in se ga ne vključijo v svoj koncept. »No escape« za IKT, če mu ne sledimo, bomo obtičali. Seveda pa ni vse samo zlato. In prav o tem je na sejmu razmišljal impozanten govornik Richard Gerver v svojem prispevku Prihodnost pripada tistim, ki se nanjo pripravljajo. Kaj je smiselna uporaba IKT, se je spraševal, kako dobre prakse prenesti v poučevanje tako, da ne bodo toge ali celo nasilne. O tem velja dobro in ustvarjalno premisliti, saj je prav učitelj, ki jih bo uporabil, tisti, ki najbolje pozna svoj izobraževalni sistem in potencial dijakov.

S popotnico takega razmišljanja je lažje slediti tudi ostalim prispevkom in razstavljavcem na sejmu. Vse se je vrtelo okoli projektnega dela in ustvarjalnosti v razredu,  razvoja digitalnih vsebin za učenje in uporabo IKT pri pouku, algoritemskega razmišljanja in kodiranja, inkluzivnega izobraževanje in pomožne tehnologije, poklicnega izobraževanja in digitalne industrije. Osrednja tema pa je bil koncept izobraževanja STEAM, algoritmično in kritično razmišljanje v programiranju in digitalni pismenosti, ki je s svojimi poudarki smiselno zaobjela vlogo učiteljev pri pripravi učencev na življenje in delo v 21. stoletju s posebnim pomenom vloge odločevalcev.

Sredi sejemskega IKT mrgolenja in izzivov se je še kako prilegel še en pobeg, in sicer na obisk 6. gradske gimnazije, kjer sta se nam pridružila ravnatelja  Geodetske škole in Građevinarske tehničke škole. Iskreno kramljanje o zadregah in prednostih e-življenja na šolah je pokazalo, kako zelo podobne izkušnje imamo, pa vendar sestavljamo različne mozaike izobraževalnih podob.

Mozaik pa je tudi ime podjetja v madžarskem Szegedu, ki pripravlja interaktivna gradiva v različnih jezikih, tudi v slovenščini, za kar 20 držav. Na obisku pri njih smo spoznali predvsem številne 3-D animacije za interaktivne zaslone, ki pouk popestrijo, snov pa naredijo predstavljivo. K še večji uporabnosti pripomorejo številni video posnetki, fotografije in animacije z vajami, ki so dodani osnovnemu učbeniku, učitelji pa jih lahko ustvarjajo, dodajajo ali kombinirajo tudi sami, in to na različnih taksonomskih stopnjah. Mozaikov cilj je, da pomagajo učiteljem, same pedagoške paradigme pa ne spreminjajo. In kar je najboljše, nekaj takih gradiv in knjig imamo tudi že v slovenščini: https://www.mozaweb.com/sl/Search/global?lexikontypeid=VIDEO&search=kemija).

Pobeg v mozaike izzivov in realnosti izobraževanja 21. stoletja je bil poln novih obzorij, a je hkrati znova podprl dejstvo, da je razvoj nujno nadaljevanje sodobnosti, zdrava pamet pa še vedno tista, ki nas uravnoteži ter da moči za naslednja dejanja.

Zapisali Andreja S. Šuster in R. Kožlakar

  Preberite več na

Escaperoom

Ponedeljek, 09 Oktober 2017 13:00

Natezne napetosti - vaje s pomočjo Padleta

Napisal

9. oktobra je Mirko izvedel uro modula MEL (Mehatronski elementi) z naslovom "Natezne napetosti - vaje" s pomočjo Padleta. Dijaki so po skupinah reševali naloge, rešitve slikali s telefoni in jih objavili na zidu Padleta.

19. septembra je Nina izvedla uro zgodovine z naslovom "Prazgodovinska najdišča na Slovenskem" s pomočjo Padleta.

Formativno spremljanje pouka se vedno bolj uveljavlja tudi v Sloveniji. Preko različnih projektov učitelji spoznavamo načine, kako te nove pristope vpeljati v pouk. Na našem šolskem centru smo v projekt formativnega spremljanja vključeni vsi učitelji in tako je vsak pripravil uro, pri kateri je uporabil elemente formativnega spremljanja. V tej uri je bil predstavljen primer poskusa uporabe vseh korakov formativnega spremljanja s pomočjo več IKT orodij v eni šolski uri. Uporabila sva Microsoft Sway, Kahoot!, Padlet, GoConqr, Microsoft Forms in Quizizz. Rezultat je bila zelo dinamična in zanimiva ura, tako da bova podobne ure v prihodnosti še izvajala.

Nina & Uroš

Vabilo kolegice Mete!

Spoštovani kolegi, če ima kdo čas, vas vabim na hospitacijo v 1. Ma v sredo, 20. 9. 2017 2. šolsko uro v učilnico 317. Jemali bomo Present Simple in Continuous. Uporabila bom tudi aplikacijo Kahoot in formativno spremljanje znanja.

14. 9. 2018 je bil drugi delovni sestanek šolskega razvojnega tima projekta "Inovativna pedagogika 1:1".

Meta nam je predstavila Kahoot! Bili smo še bolj navdušeni kot dijaki :).

stran 1 od 3